• març 7, 2014
  • Una Màquina. El Jeep.
  • Una Màquina. El Jeep.

No anticipem esdeveniments, però en l’episodi relacionat amb Sigüenza i Atienza, un dels protagonistes de la història serà un Jeep vermell, concretament un Jeep Wrangler YJ del 91.

Aquest vehicle té tracció a les quatre rodes i és de mecànica molt simple. La seva presència permetrà que puguem explicar els nens i joves els fonaments de la mecànica de l’automòbil.

Los cuatro dragones - La máquina

L’objectiu és doble: d’una banda, convertir-los en amants de l’automòbil i la mecànica i, de l’altra, iniciar-los en els secrets que els permetran ser grans conductors.

No oblidem que ens dirigim a un col·lectiu de nens i joves de 7 a 15 anys, i que és previsible que a curt termini s’estableixi la possibilitat de conduir automòbils cap els 16 anys.

El Jeep Wrangler té l’estructura molt senzilla. Tots els òrgans mecànics queden a la vista i poden ser fotografiats i filmats. Aquesta disposició tan simple ens permetrà explicar-los de forma molt amena les parts principals que componen un automòbil i el seu funcionament: el motor d’explosió, la funció de l’embragatge, la caixa de canvis i el diferencial.

També aprendran unes nocions bàsiques de la física: força, massa, potència, treball, energia, acceleració, força centrífuga. Des del punt de vista pràctic, podrem explicar la influència de la suspensió, dels amortidors, i de l’estat i pressió dels pneumàtics en el comportament d’un automòbil traçant una corba.

Mitjançant aquest procediment serà senzill inculcar-los conceptes importants que aprendran jugant, però que seran la base per aconseguir conductors responsables.

En altres episodis trobarem entre d’altres vehicles un Ferrari 348, un cridaner tracció posterior, i un Citroën Stromberg, un innovador tracció davantera, la qual cosa permetrà completar els ensenyaments.

Aquest és un projecte a cinc anys, que té com a objectiu una àmplia població de nens i joves. Per això, farem una crida a tots els aficionats i professionals de l’automòbil i a fabricants de vehicles i accessoris perquè col·laborin en aquest objectiu de convertir els nostres infants i joves en conductors responsables.

Entenem que la informació haurà d’arribar també resumida en suport de paper, de manera que la col·laboració de la premsa escrita i especialitzada serà fonamental.

Per que fa a la part lúdica, promourem que les autoritats delimitin unes rutes 4 × 4 per practicar el turisme tot terreny, respectant la natura, i instruirem a nens i joves perquè gaudeixin del camp sense danyar-lo.

Quan el projecte estigui més avançat, introduirem el concepte de taller-escola, i incitarem a tots els nens i joves a adoptar vehicles del segle XX, a fi de treure’ls de la circulació, salvar-los del desballestament i preservar-los per a les futures generacions. Un objectiu molt divertit i instructiu que sens dubte generarà molt entusiasme, que detallarem en el seu moment.

Pàgina següent


Los faros

Els fars.

Viatjar de nit és més còmode que viatjar al vespre. Hi ha menys…